Skip available courses

Available courses

Szkolenie przebiega w formie samokształcenia, w oparciu o załączoną prezentację. Weryfikacja efektów szkolenia następuje przy pomocy składającego się z 10 pytań testu jednokrotnego wyboru. Próg zaliczenia szkolenia został określony na poziomie 50% poprawnych odpowiedzi testowych. Każdy student może podejść do testu jeden raz.